Öppet brev från Camp Sweden, ideella Supporterföreningen för svenska fotbollslandslagen

Inledning:
Camp Sweden (CS) är en ideell supporterförening som riktar sig till alla svenska fotbollsfan. CS
samarbetar med Svenska Fotbollssupporterunionen samt med Football Suporters Europé med
övergripande supporterfrågor som ett led i att skapa god supporterkultur nationellt och
internationellt. CS består av dess medlemmar och sköts av en styrelse som väljs av medlemmarna på
föreningens årsmöte. Styrelsen utgörs av nio personer som arbetar med styrelseuppdragen
oavlönade. CS samarbetar med ett urval företag, föreningar och media. Detta som ett led i
föreningens syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för landslagets supportrar att
uppleva och stödja fotbollslandslagen vid match. Dock med viktig gränsdragning att inte blanda ihop
enskilda företag ekonomiskt med CS. Vi har sökt samarbete med Gula Väggen (GV) när de bildades.
Detta då styrelsen såg att GV med fördel kunde komplettera CS genom att arrangera event, resor och
utflykter dagarna före matchdag. Förslag till uppgörelse fanns att GV hade aktiviteter dagarna innan
matchdagen och CS arrangerade samling, marscher och Tifo matchdagen. Tyvärr blev det svårt att
genomföra denna uppdelning, vilket vi beklagar.
Samverkan med GV och en uppdelning av ansvarsområdet enligt ovan skulle fortfarande vara aktuellt
för CS.

En supporterförening är en förening som finns till för att stödja en annan organisations verksamhet.
De flesta elitmässiga idrottsföreningar har en supporterklubb/förening och Camp Sweden (CS) finns
för våra landslag i fotboll sen 2004.
CS har arrangerat samlingar, marscher och tifo sen 2004, utan anställda men med en drivkraft till att
vilja samla de svenska fansen och att skapa en härlig gemenskap, runt våra landslag både på hemmaoch bortamatcher. Vi har dialog och driver medlemmarnas frågor mot SvFF, för att tillsammans
komma fram till de bästa lösningarna för fansen.

Hela diskussionen som florerar nu får skevt fokus, När det gäller attackerna mot Gula Väggens (GV)
frontfigurer insinueras det att det är på grund av diskussionerna mellan CS och GV. Och att det
kommer från CS, det är helt fel, vi som verkar i CS känner också dessa personer privat och står bakom
dem till 100 % vilket vi meddelat både som organisation men även privat till dem. Hat, hot och
trakasserier är ALDRIG ok.

Det diskuteras resor, boende och utflykter. Boende har CS endast under mästerskap, resor och
utflykter inte alls. Vi har alltid arrangerat boende i samverkan med privata bolag.
Att det finns företag och privata aktörer som driver dessa aktiviteter tycker vi endast är positivt och
gynnar alla och i många fall samverkar vi med privata aktörer och har gjort under alla år.
CS:s fokus är och har alltid varit att skapa gemenskap och stämning inför och under match i form av
Samlingar inför Match, Marscher och Tifo. Dessa aktiviteter riktar sig till ALLA svenska fans.

En stor del av CS syfte som supporterförening är att driva supporterfrågor i olika forum och
tillsammans med andra supporterföreningar både i Sverige och Europa. Dessa delar är omöjliga för
ett företag att vara med i.
CS är bland annat medlemmar i FSE (Football Supporters Europe – fanseurope.org – ideell) där vi
samarbetar med övergripande supporterfrågor tex supportrarna åsikter om VM vartannat år och
frågor mot FIFA tillsammans med Amnesty om mänskliga rättigheter. Samt
SFSU, Svenska Fotbollssupporterunionen som förenar svenska supporterföreningar. Båda dessa
föreningar driver frågeställningar som för oss är viktiga ur ett supporterperspektiv.

CS är inte ett fåtal personer som sitter på sin kammare och klurar vad medlemmarna vill, utan det är
viktigt att förstå är att CS är en ideell förening som styrs av sina medlemmar.

Medlemmarna väljer på årsmötet en styrelse för att bedriva arbetet under året. Till årsmötet lämnas
även förslag in från medlemmarna i form av motioner som årsmötet beslutar om dvs vad styrelsen
ska utföra under året. Styrelsen redovisar sitt arbete för medlemmarna på årsmöte i
verksamhetsberättelsen och det är medlemmarna som godkänner den.
Här är en stor skillnad mot ett bolag som drivs av sina ägare.

Den utveckling som skett under åren sen 2004 är fantastisk, och svenska fans är kända och
uppskattade runt om i världen, vi har en bra dialog vid alla våra arrangemang och vårt rykte är –
Världens bästa fans!

Den utveckling vi nu ser tror vi på sikt är skadlig för supporterkulturen SOM HELHET,
SUPPORTERFÖRENINGAR I Sverige har alltid varit stark och framför allt oberoende av pengar och
påverkan.

Problemet att samarbeta med GV har flera förklaringar som vi beskriver nedan.

Lite bakgrund till vad som hänt


Till en början annonserade Gula Väggen AB:s VD Andreas Richt, att de såg ett tomrum i att samla de
svenska fansen andra dagar än matchdagar samt att ordna event, resor m.m. där Sverige spelar, och
CS höll med, detta var en bra idé. Detta är inget som CS anordnar, och allt som enar de svenska
fansen är bra. Överenskommelsen mellan oss var att GV anordnade ”kvällen före event” resor och
utflykter. CS anordnade matchdagssamling och marsch.
Denna samverkan är något som fortfarande skulle vara aktuellt för oss.

Sen började tonläget förändras. Nu började förfrågan komma om att CS skulle samordna matchdagssamlingarna ihop med GV, och CS:s svar på detta var att alla är välkomna både att hjälpa
till att ordna samlingarna samt att delta som svensk supporter, men det räckte inte.
Kravet från GV var att de skulle få ha sina banderoller med reklamtryck och sponsorloggor uppsatta.

Då sponsrade samlingar är emot våra principer tackade CS nej. Både av anledningen att där är
sponsorer som vi aktivt valt att inte samverka med tex. Spelbolag. Återkopplingen blev att GV:s
sponsorer måste synas, ”det är det som sponsorerna betalt för”.

Detta är inte första gången vi tackat nej, CS har även tackat nej till tifo med sponsring. Allt tifo på
Friends Arena är på klacksektionerna reklamfria och har alltid varit, även om andra delar av arenan
har reklam.

Nu har det tyvärr i sociala media gått längre, nu hånas CS officiellt med bland annat citat ” Gula
väggen är professionella inte ideella” och med underliggande hot, Citat ” om ni inte går med på att
samarrangera så splittrar Camp Sweden de gula fansen”.

Vi förstår att merparten av de svenska fansen inte är insatta i de bakomliggande konstellationerna
kring CS och GV som utger sig för att vara en supporterorganisation men är ett Aktiebolag med klart
vinstintresse vilket inte är fel i sig om man inte försöker utge sig för något annat.

När CS anordnar samlingar vid kvalmatcher så har alla av våra styrelsereprentanter betalt
resor/biljetter och förtäring på samlingen själv. I våra förhandlingar med samlingsplats så är där INGA
undantag för vad vi i styrelsen betalar/får mot vad som erbjuds våra medlemmar. Enda gången
någon form av ersättning till styrelse utgår är under mästerskap på grund av arbetsbelastningen med
förberedelser, genomförande och efterarbete. Vidare för resa och boende mot kvitto upp till redan
förutbestämt max belopp.

Styrkan i CS är att supporterengagemanget inte är köpbart. Det bygger på engagemang, glädje och
kärlek till lagen och supportergemenskapen. Vi är inte styrda av något företag allra minst spelbolag
som sätter krav. Vad händer den dagen pengarna slutar komma in, när sponsorerna ska rita kartan
för vad som ska ske eller när intresset svalnar pga. av för låga intäkter? Var är engagemanget då?
Vilka står och riggar tifo när ingen betalning sker? Vilka tar dialogen med förbundet om vad som är
bäst för svenska fansen? Vilka ordnar samlingar och driver marschen för att ena supportrarna mot en
gemensam kamp på läktaren, som stöd åt våra landslag? Vad händer när man väljer ut de matcher
och evenemang som ger mest intäkter, men skippar de andra? Vad händer när företaget av någon
anledning inte finns kvar… vem ska göra jobbet då?

CS vet att det finns utrymme för företag att arrangera aktiviteter, resor, boende mm runt landslagen,
och att det borde finnas utrymme för oss alla. Men det måste ske med respekt för båda sidor, de
frivilliga och de kommersiella.

Vi redovisar öppet vilka vi samarbetar med och vad medlemmarnas pengar går till.

GVs enda syfte just nu är inte att ena svenska supportrar, utan att med pengar och sponsorskap
konkurrera ut och försöka ta över de delar som genererar intäkter, från CS! Hade inte syftet varit
detta hade man inte gått ifrån den överenskommelse vi hade: att GV slöt upp på CS:s samlingar och
marscher matchdagen, och att CS marknadsför GV:s aktiviteter övriga tider.

Camp Sweden genom Ordförande Susanne Petersson

Svar till direkta påstående fotbollskanalen artikel:
Huawei samarbetet var att marknadsföra och intervjuas kring vad supporterskap betyder, utbytet för
CS var 4 telefoner att använda och sprida bilder under EM 2018 via sociala medier.

När det anordnas campingar och gemensamt boende går vi ut med förfrågan till aktörer på
marknaden där vi ber dem komma in med ett förlag och upplägg inför mästerskap. Vi har arrangerat
detta fler gånger och det är den parten som får uppdraget som står för både risk och möjlighet,
ibland har det gått plus ibland minus för företaget. Det vi kravställare på är inte bara boende utan
även aktiviteter som underhållning, fotbollsturneringar med mera som ska erbjudas de boende i
priset. Även Gula Väggen fick förfrågan angående detta inför EM 2020.

Lämna en kommentar