Årsmötet kommer att hållas i Stockholm Lördagen den 27 mars kl. 10.00.

Anmälan till årsmötet ska vara inne senast två veckor före den 27/3. Du som är medlem har fått information och länk via digitala appen. Observera att motioner från medlemmar ska vara inkomna senast fem veckor före årsmötet till campsweden@campsweden.se.

Det kommer att vara ett Hybridmöte. Medlemmar kommer att ha möjlighet att närvara digitalt och fysiskt. Detaljerade instruktioner om deltagande kommer i samband med kallelsen.